Błękitna Szkoła

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa
dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
i niepełnosprawnościami sprzężonymi

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.”

J.Korczak

Głównym celem naszej pracy jest intensywna praca edukacyjna i terapeutyczna oparta o indywidualne potrzeby każdego ucznia. Szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych oraz innowacyjne metody nauczania powodują, że Błękitna Szkoła to miejsce, w którym każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych będzie czuło się ważne i wyjątkowe. Poprzez treningi rozwijające umiejętności społeczne, praktyczne oraz samodzielność będziemy dążyć by każdy nasz uczeń: potrafił odnaleźć miejsce w grupie, zachowując swoją indywidualność; potrafił określać swoje emocje i radził sobie z nimi. Umiał cieszyć się ze swoich sukcesów i akceptował swoje porażki. Postaramy się, aby każdy dzień w szkole był dla naszych uczniów wyzwaniem i przygodą.