Cele programowe

  • edukacja szkolna i terapia dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • realizacja podstawy programowej MEN dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET), dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia, poprzedzone wnikliwą diagnozą i obserwacją,
  • szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych m.in. terapia behawioralna, zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, rehabilitacja, basen, muzykoterapia, arteterapia, Metoda Dobrego Startu, terapia ręki, hipoterapia, kynoterapia i inne,
  • komunikacja alternatywna AAC,
  • innowacyjne metody nauczania- uczymy poznawać i rozumieć świat wielozmysłowo,
  • wycieczki tematyczne, edukacyjne,
  • audycje muzyczne w Filharmonii Pomorskiej,
  • udział w festiwalach, przeglądach, konkursach,
  • treningi rozwijające umiejętności społeczne, praktyczne i samodzielność.